บรรยาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตากพ่นยาฆ่าเชื้อเตรียมต้อนรับเปิดเทอม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่