สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่