ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมวินัยการเงินและการออมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สนามแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระศิลป์ - ทัศนศิลป์ ระดับเขตพื้ันที่การศึกษา สพม.38 ตากกลุ่ม 2

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่