พิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 10

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่