การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การนำเสนองาน และสนทนาแลกเปลี่ยนจุดพัฒนาของศูนย์เครือข่าย ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ในสังกัดเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่