มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเยาวชนคนดีศรีสังคม จังหวัดตาก (แม่สอด) ประจำปี 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คุณทัศมาลี สืบวงษ์ฟัก มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับ เด็กชายสุรพล - นักเรียนโรงเรียนเเม่ปะวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  2. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้
  3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทำที่คั่นหนังสือ
  4. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทำสมุดเล่มเล็กส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน