พิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 10

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลแม่ปะมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ตำบลแม่ปะ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่