ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ร่วมฟังสวดอภิธรรมงานศพคุณพ่อรวน ธรรมแงะ บิดาของ นายกฤษฎา ธรรมแงะ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มอบเงินอุดหนุน เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่