ประชุมวางเเผน การทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา “ครบรอบ 42 ปี แม่ปะวิทยาคม” และงานเปิดบ้านวิชาการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ร่วมประชุมชี้เเจงขยายผลการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบทุนอุดหนุนนักเรียากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่