ช่องทางและวิธีการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

ช่องทางและวิธีการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 มีรายละเอียดดังนี้

สมัคร ม.1
https://forms.gle/PArD9RsFsb6gjezZA
สมัคร ม.4
https://forms.gle/b7WFYbKFZCCfpH7Q9

หากเข้าระบบออนไลน์ไม่ได้ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถทำได้ 2 ช่องทาง
💡 ส่งข้อความผ่านทางเฟสบุคนี้
💡 ติดต่องานสมัครนักเรียนออนไลน์ 0812846450 เวลา 09.00 น.-15.30 น.

หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งเอกสารหรือสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่โรงเรียน เวลา 09.00 น.-15.30 น. หรือโทร. 0864464380

แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
ผู้ที่สนใจสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ระหว่างวันอังคารที่ 10 – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 (ในเวลาราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม