โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 "เส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ"

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่