คำขวัญประจำสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 "ก้าวทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์การเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นนวัตกร"

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการสภานักเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Student Council from SDGs)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่