การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สำหรับเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement:PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่