นพค. ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาของแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคในสถานศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นางศรีรัตน์ อินทนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม มอบทุนและพัดลมให้ ร.ร.ถนอมราษฏร์บำรุง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่