นักเรียนจิตอาสาช่วยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Phobphra Open House 2022 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่