กีฬากลุ่มโรงเรียนแม่ปะ-แม่กาษา

27 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่ปะ - แม่กาษา โดยมีการประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรด เปตอง วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตบอล และกรีฑา รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับทุนจากโครงการเซ็นทรัลทำสานฝันการศึกษาปีที่ 1

23 ธันวาคม 2561 เด็กหญิงเอเอมิว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับทุนการศึกษาจาก กลุ่มเซนทรัล จำนวน 1 ทุน (5,000 บาท) รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งทักษะวิชาการ จังหวัดพะเยา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

1.เด็กชายทศพร เกิดแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดยมีครูภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์ เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

2.เด็กหญิงสาริศา วิภัตติกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โดยมีครูไพรงาม โพธิ์พุฒ เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

3.นางสาวจันจิรา ศรีนกทอง นางสาวปนัดดา ครองไทย และนางสาวอาทิตยา คำแก้ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โดยมีครูเอกชัย บุญปัน และครูรำพรรณ ปันส่า เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

4.นางสาวพรสุดา ทองผกาธารา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โดยมีครูกาญจนา ตุ่นคำแดง เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

5.เด็กชายนพรัตน์ ใชยราช และนายธนวิชญ์ มีศรี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โดยมีครูจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือน และครูนางสาวจันทนา ขัดต๋า เป็นครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมกีฬาสี "กาสะลองเกมส์"

24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสี "กาสะลองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 3 คณะสี และได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล 9 คน เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ชักกะเย่อ และกรีฑา แบ่งการแข่งขันเป็นระดับชั้น รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

3 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม