กิจกรรมการให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับเด็กและเยาวชน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ร่วมต้อนรับ ท่านวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่