การติดต่อ

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ตำแหน่ง:
งานธุรการ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โทร.086-4464380 E-mail : maepavit@maepa.org
ที่อยู่:
462 ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์:
086-4464380
โทรสาร:
055-506522
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
Messenger Live Chat :
https://www.facebook.com/maepavit/inbox/

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

แผนที่ตั้งโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม