โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเตรียมความพร้อม เปิดเรียน On-Site 100% โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเปิดเรียน On-Site

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่