สพม.ตาก ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตาก จัดศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่