ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2562 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ร้บชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม