ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

27 กุมภาพันธ์ 2562 จัดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ปีที่ 38  มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โดยแต่ละกลุ่มสาระจะนำผลงานดีเด่นในรอบปีมานำเสนอ  รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม