กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในครั้งนี้บรรยายธรรมโดยพระครูสุธีวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ อ.แม่สอด จ.ตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม