มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันรูบิค เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่