รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(บรรณารักษ์)

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่บรรณารักษ์ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ (09.00 - 16.00 น.) เอกสารเพิ่มเติม
 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สนามแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระศิลป์ - ทัศนศิลป์ ระดับเขตพื้ันที่การศึกษา สพม.38 ตากกลุ่ม 2

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่