บรรยาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่