ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่