โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรับมอบโครงการตามโครงการกิจกรรมของการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 นพค.33 สนภ.3 นทพ.

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่