โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID - 19

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 / 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเตรียมความพร้อม เปิดเรียน On-Site 100% โดยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเปิดเรียน On-Site

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่