รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2564 (6 เดือน)