โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดจัดทำสื่อ Infographic

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่