การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement:PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่