นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 "เส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ"

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่