โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูเกรียงศักดิ์ จิ้วกี่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชุมวางแผนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แสดงความยินดี กับ ผอ.ศรีรัตน์ อินทนุ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่