กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีไม้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทำสมุดเล่มเล็กส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทำที่คั่นหนังสือ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
  2. ลงนามสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่
  3. การประชุมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ" และการประชุมสามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 51)
  4. มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตซอล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันฟุตซอล กีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565