ผอ.ศรีรัตน์ อินทนุ มอบของขวัญอวยพรวันเกิด แก่ นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เล่ม 42

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่