มอบเกียรติบัตร รางวัลเหรียญทอง การประกวดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขัน Aerobic dance เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่

นี่

 

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Sci-Fi movies) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่