การนิเทศ ติดตามสถานศึกษา การใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ณ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม และโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่