ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดตาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประชุมการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนยุคอัลฟ่า (Gen Alpha) สู่การพัฒนาเป็นพลโลก (SPM.TAK : Young Reporter)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่