ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตากพ่นยาฆ่าเชื้อเตรียมต้อนรับเปิดเทอม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมก่อนเปิดเทอม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่