ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม : การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่