รับใบ ปพ.1 และใบประกาศนียบัตร ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพสถานศึกษา จากโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

การประชุมขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่