กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ปะ เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตากเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่