การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement:PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่