โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565-2569)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่