ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่