พิธีเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่