ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตากพ่นยาฆ่าเชื้อเตรียมต้อนรับเปิดเทอม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่