พิธีมอบประกาศนียบัตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และม.6

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่