ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน สังกัด สพม.ตาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่