โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่