กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่