รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพทางพระพุทธศาสนา

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่