งานทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่