กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ปะ เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่