ด่านกักกันสัตว์จังหวัดตากเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่