พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่