สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบ 2564 6 เดือน