รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบ 2565 (6 เดือน)