แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด เขียนโดย maepavit 110
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย maepavit 116
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เลื่อนการเปิดเรียน 1/2564 เขียนโดย maepavit 193
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สถานการณ์โควิด เขียนโดย maepavit 185
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เขียนโดย maepavit 324
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย maepavit 182
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 200
ประกาศโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย maepavit 209
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เขียนโดย maepavit 161
ช่องทางและวิธีการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เขียนโดย Super User 370