รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จัดโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่