สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่