ประชุมประชาคมการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ จากอบต.แม่ปะ เป็นเทศบาลเมืองแม่ปะ

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่