พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองห้องเรียนสีขาว และ Classroom Meeting โดยมีนายมานพ กาสมสัน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และแนะนำท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายทวีศักดิ์ คำภีระ ที่เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ รับชมภาพเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2561 คณะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการทวีศักดิ์ คำภีระ ศึกษาดูงานโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับครูอัมรินทร์ สมณะ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนแห่งนี้ รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน

18 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ

12 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการร่วมประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ครูนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำโดยนายทวีศักดิ์ คำภีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม และนางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย ครู คศ.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม