โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

24 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ มุ่งเน้นการป้องกัน/ระวังเหตุ ไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาชญากรรมและยาเสพติด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน OBECQA

19 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพของ สพฐ. (OBECQA) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากร โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดยนางพัฒนา ธรรมจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะทำงาน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

10-11 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมดำรงชีพ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเดินเสือ (ฐานผจญภัย) และกิจกรรมฐานความรู้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู

16 มกราคม 2562 คณะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีแสดงมุทิตาคารวะ รดน้ำครูอาวุโส อ่านสารวันครู และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน บุคคล สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Merry Christmas & Happy New Year 2019

28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยมีการจัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การแสดงละคร ประกวดซานตาครอส มอบของรางวัลจากคณะครู และนักเรียนนำของขวัญมาแลกกัน รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม