กิจกรรมทำบุญครบรอบ 36 ปีโรงเรียน และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ